Behandelde lesstof:
beste ouders,

Wij zijn gisteren bezig geweest met Citomateriaal. We zijn zelfstandig bezig geweest met spelling taak 7, woordenschat taak 4 en begrijpend lezen (teksten 37 en 38). Tijdens het tweede uur hebben spelling en woordenschat klassikaal besproken en nagekeken.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
begrijpend lezen tekst 37 en 38 (leerlingen die het niet af hebben gekregen)