Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met een spellingdictee. Vervolgens hebben we klassikaal taak 3 uit het taalboek gemaakt. De leerlingen zijn daarna zelfstandig aan de slag gegaan met taak 4.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week:
Toetstrainer Taal blz. 35 t/m 38