Behandelde lesstof:
Als eerste hebben we een dictee gemaakt en moesten de leerlingen de verkeerd geschreven woorden 3 keer opnieuw opschrijven.
Daarna hebben we uit de Toetstrainer begrijpend lezen blz.80 t/m 85 gemaakt.
Aan het einde van de les hebben we het klassikaal nagekeken.

Huiswerk voor volgende week:
Geen huiswerk.