De aanmelding begint met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek brengen wij de behoefte van uw kind in kaart. Dit gesprek biedt u tevens de gelegenheid om al uw vragen te stellen.