Twee proeflessen

Twijfelt u nog? Geen zorgen! Uw kind mag vrijblijvend en kosteloos twee proeflessen volgen. Dit biedt u en uw kind de mogelijkheid om onze lessen uit te proberen zonder direct ergens aan vast te zitten.

Wij vinden het belangrijk om de ouders/voogd bij de bijlessen te betrekken. Daarom plannen we drie keer per jaar een gesprek in om de voortgang van uw kind met u te bespreken. Deze gesprekken lopen parallel aan de voortgangstoetsen die wij ook jaarlijks driemaal afnemen. Zo kan de bijlesdocent van uw kind u een compleet verhaal vertellen met enerzijds zijn/haar bevindingen en anderzijds de gemeten voortgang uit de afgenomen toets in die periode.

Indeling

Binnen 5 dagen na de intaketoets wordt uw kind geplaatst in een groep die aansluit op het vastgestelde niveau. Zo krijgt uw kind maatwerk: de lessen bieden een uitdaging, maar blijven toch behapbaar. Op deze manier kunnen optimale resultaten worden geboekt.

Intaketoets

Binnen 3 dagen na het intakegesprek plannen wij een intaketoets in om het niveau van uw kind te bepalen. Zo weten we precies waar uw kind goed in scoort en wat de eventuele aandachtspunten zijn. De intaketoets is tevens een nulmeting. Zo kunnen wij en ook u de voortgang van uw kind volgen gedurende de bijlesperiode.

Intakegesprek

De aanmelding begint met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek brengen wij de behoefte van uw kind in kaart. Dit gesprek biedt u tevens de gelegenheid om al uw vragen te stellen.