Behandelde lesstof:
Beste ouder,

De leerlingen hebben taak 9 in de les gemaakt, deze hebben wij vervolgens samen nagekeken. In het tweede lesuur hebben wij spelling geoefend en heb ik een dictee afgenomen. Ik heb het dictee nagekeken en de foute woorden een keer mondeling verbeterd. Vervolgens heb ik de leerlingen de woorden opnieuw laten schijven om te kijken naar de concentratie van de leerlingen.

Volgende week zullen wij taak 10 nakijken en daarmee hebben wij ook de toetstrainer van Taal afgerond. Dat betekend dat iedereen volgende week het witte boek bij zich heeft.

Met vriendelijke groet,
Juf Amal

Huiswerk voor volgende week:
huiswerk: taak 10