Behandelde lesstof:
De leerlingen kwamen rustig binnen. Als eerst heb ik een dictee afgenomen. Vervolgens hebben de leerlingen de verkeerd gespelde woorden verbeterd. Daarna hebben ze een begrijpend lezen tekst uit ‘ de toetstrainer’ gemaakt. Dat ging goed. Ik heb het individueel per leerling besproken. Voorderest hebben de leerlingen gewerkt uit ‘de citomateriaalboekje’. De leerlingen hebben geconcentreerd en gemotiveerd gewerkt.

Huiswerk voor volgende week:
een stukje schrijven over wat je gezien hebt op het jeugdjournaal(avondjournaal dinsdag 26 maart).