Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Wij zijn vandaag begonnen met een spelling dictee. Hierna hebben we het huiswerk klassikaal besproken en nagekeken. Daarna zijn we zelfstandig aan de slag gegaan met taak 10 van spelling en met blz. 46 tot en met 49 van begrijpend lezen. Ook hebben we de foute dicteewoorden over moeten schrijven. Tijdens het tweede uur hebben we de opgaven klassikaal besproken en nagekeken. De laatste tien minuten hebben de leerlingen een mondelinge overhoring gehad over de al behandelde woorden van woordenschat.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Geen